Ochrana osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali užíváním služeb naší stomatologické kliniky Stomatologická Péče Lužec. Ochrana vašich osobních a zdravotních údajů je pro nás prioritou. V této sekci se dozvíte, jaké informace shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti co se týče správy těchto údajů. Jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše právo na ochranu soukromí podle platných zákonů České republiky a evropského nařízení GDPR.

Shromažďování osobních údajů

Když se rozhodnete využít naše stomatologické služby, může být od vás požadováno, abyste nám poskytli určité osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail a informace o vašem zdravotním stavu spojené s poskytovanou zdravotní péčí. Bez těchto informací není možné vám poskytnout kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Všechny shromážděné informace jsou používány v souladu s touto politikou ochrany soukromí a pouze za účelem poskytování a zlepšení našich služeb.

Užívání a sdílení osobních údajů

Respektujeme vaši potřebu ochrany osobních údajů a informací o vašem zdravotním stavu. Veškeré shromažďované informace jsou důvěrné a používány pouze pro vnitřní potřeby naší kliniky a nejsou poskytovány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou situací, kdy je to vyžadováno zákonem (např. při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení).