Zásady ochrany osobních údajů

Naše klinika Stomatologická Péče Lužec klade velký důraz na ochranu osobních údajů našich pacientů. V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) přistupujeme k zpracování a ochraně vašich údajů s maximální pečlivostí a transparentností. Jsme si vědomi důležitosti osobních údajů, které nám svěřujete a proto je naše zubní klinika zavázána chránit je a používat je pouze k poskytování kvalitní stomatologické péče a vylepšování našich služeb. Tento dokument je přehledem klíčových zásad ochrany a zpracování osobních údajů v naší praxi a vysvětluje, jakými způsoby a proč shromažďujeme vaše údaje, jak je chráníme, kdo k nim má přístup a jaké máte jako subjekt údajů práva.

Shromažďování a užívání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování stomatologických služeb, správy lékařských záznamů, komunikace s pacienty, zasílání informací o změnách v ordinačních hodinách nebo novinkách v našem zdravotnickém zařízení, a pro účely fakturace a účetnictví. K uchovávání a zpracování těchto údajů využíváme pouze systémy splňující nejvyšší bezpečnostní standardy a zabezpečení. Jakékoliv shromažďování osobních údajů je prováděno transparentně a pouze s vědomím a souhlasem pacientů. Jsme povinni informovat pacienty o rozsahu a účelu zpracování jejich osobních údajů a zajistit možnost odvolání souhlasu.

Ochrana a bezpečnost údajů

Na klinice Stomatologická Péče Lužec dbáme na to, aby osobní údaje našich pacientů byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením či zneužitím. Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna nejvyšší možná ochrana osobních údajů. Všechny naše systémy a postupy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, abychom předešli jakémukoliv bezpečnostnímu riziku.

Práva subjektů údajů

Podle nařízení GDPR máte jako subjekt údajů právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování. Rovněž můžete uplatnit právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro výkon těchto práv nebo pro jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů se můžete obrátit přímo na naši kliniku. Kontaktujte nás na emailové adrese [email protected]. Zavázali jsme se odpovídat na všechny dotazy a žádosti v co nejkratším možném termínu a vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů, prosíme, neváhejte se na nás obrátit. Majitelkou a provozovatelkou webové stránky je Alena Svobodová, s adresou Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika. Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte na emailovou adresu [email protected].